www.bacatka.cz » Informace

Informace o obci a institucích

Nacházíte se v obci Ruda, která leží v regionu Velkomezeříčsko a to přibližně 10km východně od města Velké Meziříčí na hlavní silnici směrem na Velkou Bíteš potažmo Brno. U této silnice rovněž stojí ubytovací objekt Bačátka ve kterém se právě nacházíte.

Obec má přibližně 350 obyvatel. Nadmořská výška obce se pohybuje zhruba mezi 550-580 m.n.m. Dominantou obce je kostel nacházející se na nejvyšším místě. Najdete zde rovněž školu, hostinec, kulturní dům kde je také sídlo obecního úřadu a malý obchod se smíšeným zbožím a knihovnu. Dále je zde fotbalové hřiště včetně dětského hřiště s houpačkami a prolézačkami.

Všechny tyto objekty jsou vyznačené na mapce obce.

Obecní knihovna - pouze malá knihovna s provozními hodinami jen v neděli od 10:00 do 12:00.
Hostinec "U Malců" - v tomto hostinci se nevaří, ale je zde několik kulečníkových stolů a elektronické šipky.
Pro stravování je pak možno využít restauraci "U Šidlů", která se nachází ve 2 km vzdáleném Jabloňově rovněž u hlavní silnice.

Trocha historie obce Ruda

Ruda - první zápis z obecní kroniky.

Ves se připomíná jménem "Hruda" r. 1353 jako část panství tasovského. Dle pověsti dolováno se zde za dávných dob na železnou rudu, odkud prý má ves jméno. Kostel sv. Jiljí pochází z r. 1795. Stojí na nejvyšším bodě vesnice, takže je daleko viditelný (např. od Třebíče). Starý kostel stával na místě, kde postavena škola v roce 1795, kolem něho byl hřbitov, který pak přeložen za vesnici. Stará škola jednotřídní rozšířená přístavbou na dvoutřídní v r. 1891. K vesnici náleží také dvůr Křeptov, patřící panství velkostatkáře Harracha ve velkém Meziříčí. V něm je lihovar. Do 30leté války byla to vesnička, ale za války zpustla. Leží při silnici k Velké Bíteši. O něco dále též při silnici je hájenka Veselka. Katastrální výměra obce je 1040 ha a 51 a. Dle druhu kultury dělí se katastr takto: louky 76 ha 20 a, zahrady 5 ha a 70 a, pastviny 52 ha 47 a, lesy 231 ha a 71 a, rybníky 23 ha 24 a, orná půda 614 ha 78 a, neplodná půda 36 ha 41 a. Obec sama vlastní z toho: 9 ha 21 a pastvin, 1 ha 83 a luk, 2 ha 32 a polí, 11 a zahrad a 37a půdy neplodné. Jiného nemovitého majetku má obec kovárnu a obecní špitál. Movitý majetek obce v této době obnáší: kmenové jmění 458 Kč, státní půjčky úhrnem 23 400 Kč. Naproti tomu dluží spořitelně ve vel. Meziříčí 18 391 Kč. Při všeobecném sčítání lidu v r. 1921 napočteno 464 obyvatel. Od r. 1895 jest v obci Sbor dobrovolných hasičů, v r. 1907 založen Místní odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu a r. 1919 Místní organizace republikánské strany čsl. Venkova.Také jest tu Omladina kat. mládeže. Jest třeba , bohužel, připomenouti, že před 30 lety byla Ruda se světem daleko lépe spojena než nyní. Jezdila tu mezi Vel. Bíteší a Vel. Meziříčím dvakrát denně oběma směry jízdní pošta, takže poštovní zásilky docházely 2 x denně. Od 1. ledna 1912 zřízena tu i poštovna s rozšířeným oborem působnosti. Prvním poštovným byl hostinský Jan Malec. Na počátku války jezdila pošta jen jednou denně a ku konci války přestala jezditi vůbec. Pak jezdila pošta pouze do Osové Bítýšky, ale i to přestalo. Po převratu jednáno o zavedení autobusové dopravy z Brna do Vel. Meziříčí. Doprava však zavedena pouze z Brna do Vel. Bíteše a nic nepomáhají žádosti podávané o prodloužení této linky do Vel. Meziříčí. Dopravuje se tedy pošta z velké Bíteše do Osové Bítýšky listonošem. Dopis zaslaný do Velkého Meziříčí od nás musí tedy vykonati cestu přes Brno. Balíky leží v Bíteši mnoho dní a dopravují se jen příležitostně do Osové Bítýšky. Tedy v porovnání s poměry před 30 lety přímo neuvěřitelné. Také železniční spojení není valné. Nejbližší železniční stanice vzdálená je přes dvě hodiny cesty. Dříve jezdívalo se poštou také na stanici Zástavku. Trati u Rudy se jmenují: Komárovy, Větrníky, Číhadla, Pod Křiby ,Pod Bačátky, Za Dvořištěm, Strážníky, Zas Dvorem, Na Hájkách, Nad rybníkem, Volbrumy, Na Hraničkách, Na hlínách, Na příčníkách, Za rybníkem , Pod křížem, V Chlístovích, V Kyjovech, Pavlov, Kuklička, U jezírka. Usnesením obecního zastupitelstva ze dne 18. října 1923 byl jsem já Jaroslav Kostelecký, řídící učitel v Rudě, ustanoven prvním kronikářem zdejší obce. Funkce této ujal jsem se dnes 1. prosince 1923. Nejsem zdejším rodákem,narodil jsem se v Třebíči 21,dubna 1876. Po skončených studiích bylo zde první mé místo, když jsem se zde stal počátkem školního roku 1895/96 učitelem. Po roce byl jsem přidělen škole v Rudíkově. Mým představeným v Rudě byl tehdy řídící učitel Antonín Malec, později můj tchán. Rád naň vzpomínám . Byl dobrý učitel a občanstvu upřímný rádce. Všichni nynější občané zdejší jsou jeho odchovanci a rádi i s úctou naň vzpomínají. Působil na zdejší škole od r. 1873 do r. 1909, kdy odešel na trvalý odpočinek do Velkého Meziříčí. Zprvu učil na jednotřídní škole maje až 138 žáků, v r. 1891 škola rozšířena na dvoutřídní. Bohužel neužíval zaslouženého odpočinku dlouho, neboť zemřel již příštího roku 1910. Občané rudští prokázali mu ještě poslední poctu tím,že jeho pozůstatky odvezli si na svůj tichý hřbitůvek.Vždyť působil mezi nimi v Rudě 36 roků. Po jeho odchodu byl řídícím učitelem Ant. Kocman, jenž tu působil do r. 1915, kdy padl za světové války. Teprve r. 1923 obsazeno opět místo definitivně a říd. učitelem byl jsem jmenován já.

Okolní krajina

Obec Ruda leží na jižním cípu Křižanovské vrchoviny. Okolní kopce mají nadmořskou výšku mezi 550 - 600 m.n.m. a za zmínku stojí např. na jihovýchodě Strážník (588 m.n.m) který jako jeden z mála není zalesněn a je odtud velmi krásný výhled na okolí, dále pak Bačátka (581 m.n.m)podle kterého byl pojmenován i tento dům a o kousek dál kopec Hora (610 m.n.m), na jehož vrcholu je velká mýtina díky které máte rovněž pěkný výhled. Polohu těchto vrchů najdete v přiložené turistické mapě, kterou si můžete u nás vypůjčit. Okolní lesy jsou převážně jehličnaté s převládajícím poddílem smrků a borovic. Severně od obce se ve vzdálenosti cca 1 km nachází 3 rybníky od nejmenšího: Janůvek, Puštěnec a Rudský rybník. Koupání je dnes už bohužel možné jen v Janůvku. Nejbližší řeka je Oslava, která protéká Velkým Meziříčím a směrem po proudu od tohoto města se rozkládá nejhezčí krajina v okolí obce kterou tvoří malebné údolí kolem této řeky kterým se dá na kole bez problémů dojet až do Náměště nad Oslavou. Do této lokality je směrována většina cyklistických výletů do okolí.

Tipy na pěší výlety

Jih

Kopec Strážník nebo Bačátka a přilehlý les kterému se říká Komárovy. Po mostě přejdete dálnici a nabízí se vám procházka pěkným údolím kolem potoku Polomina až do Tasova.

Západ

Přes Komárovy vede polní cesta až do nedalekého Jabloňova, zde se napojíte na modrou turistickou značku která vás dovede až pod kopec hora, který stojí za vyšplhání. Odměnou za to vám je krásný výhled na okolí. Pak se zpět vydáte po modré která vás dovede až k rozcestí "U Obrázku" (skutečně zde najdete obraz pověšený na stromě) a zde se můžete vrátit zpět do Rudy sejitím z modré značky a odbočením vpravo. Po vyjití z lesa máte obec na dohled.

Sever

Můžete vyrazit kolem rybníka Janůvek stále směrem na sever a napojit se na modrou turistickou značku v místě zvaném "U obrázku" která vás dovede kolem kamenolomu až do obce Ronov. Ta těsně sousedí s obcí Ořechov kde je také železniční stanice na trase Brno - Havlíčkův Brod. Zpět se můžete vrátit stejnou cestou nebo si ji podle turistické mapy libovolně upravit. Zde je možností mnoho. Např. si můžete trasu prodloužit až kolem Pelgramského rybníka nebo použít kratší variantu kolem rybníka Puštěnec či Rudský.

Zábava a Sport

Pro míčové hry můžete využít místního fotbalového hřiště (viz. mapka obce) kde je také dětské hřiště s houpačkami a skluzavkou. Pro míčové hry můžete pochopitelně využít i naši zahradu o rozloze téměř 600m2!!

Pokud zatoužíte po cyklistickém výletě, máte možnost využít naši speciální mapy kde je široká nabídka cyklotras s mnoha možnostmi jak je kombinovat. Některé z těchto variant jsou popsány dále v kapitole cyklistické výlety. Pokud jste si nevzali vlastní kola, jsou vám k dispozici 3 horská kola jejichž pronájem se řídí ceníkem a provozním řádem.

V sousedním Jabloňově (2 km) je rovněž k dispozici tenisový kurt s umělým povrchem. Je lepší se telefonicky objednat u správce kurtu na čísle 724 610 502.

V letních měsících můžete využít nově zrekonstruovaného veřejného koupaliště ve Velkém Meziříčí (10km) nebo pokud nepohrdnete rybníkem tak lze využít rybník Janůvek (1 km) viz. Mapka-Ruda-Sever

Zájemci o Spinning mohou využít služeb Spinnig studia na adrese: Pod Hradbami 9 Velké Meziříčí tel. 737 567133

Bowling klub River Moráňská 134/2, Velké Meziříčí www.riverbowling.cz rezervace: 777 330 634 Po - Čt: 15:00 - 22:00 Pá - So: 15:00 - 00:00 Ne: 14:00 - 22:00

Happy Squash club Zdeňky Vorlové 21, Velké Meziříčí www.squashvm.cz rezervace: 604 103 997 Po: 14:00 - 22:00 Út: 14:00 - 22:00 St: 10:00 - 22:00 Čt: 14:00 - 22:00 Pá: 14:00 - 24:00 So: 10:00 - 22:00 Ne: 10:00 - 22:00 Po tel. domluvě možno i mimo pracovní dobu.

Sjezdovka Fajtův Kopec Fajtův kopec 1741, Velké Meziříčí telefon: 566 523 458 online sledování provozu sjezdovky www.mestovm.cz v sekci Sport a kultura oddíl lyžování. Provozní doba pouze v zimním období: Po - Pá: 15:00 - 20:00 So - Ne: 9:00 - 20:00

Diskotéka Excalibur Pod hradbami 1, Velké Meziříčí www.excalibur-vm.cz rezervace: 777 557 530 nebo 608 889 887 Pátek: 21:00 - 5:00 Sobota: 21:00 - 5:00

Kino Jupiter club, Náměstí, Velké Meziříčí Program kina k dispozici na zvláštním papíře.

Letiště Křižanov - vyhlídkové lety Křižanov www.lkka.cz telefon: 566 543 488

Telefonování

Objekt nedisponuje vlastní pevnou linkou. Pokrytí signálem mobilních operátorů je dostatečné. Jak již to bývá, záleží na kterém místě se nacházíte. Pokud potřebujete využít pevnou linku tak ji najdete poblíž obecního úřadu zhruba uprostřed obce viz. Mapka.

Stravování

K přípravě vlastních jídel můžete využít naši plně vybavenou kuchyni.

Pokud se chcete nechat obsloužit, pak doporučujeme nedalekou restauraci "U Šidlů" (2km). Lze si tam udělat i pěší výlet, cesta tam vám bude z kopce pěkně ubíhat a na zpáteční cestu nahoru se tam pěkně posilníte. Otevírací doba je: Po - Pá 10:00 - 21:00 So - Ne 12:00 - 21:00 rezervace: +420 566 522 965

Můžete také využít některou z restaurací ve Velkém Meziříčí (10 km). Např. restaurace "Pod Zámkem", restaurace Jelínkova Vila, restaurace Na Obecníku nebo Pizzeria Guliver. Zde jsou otevírací doby restaurací v okolí:

Hotel Pod Zámkem Radnická 6, Velké Meziříčí tel.: 566 520 900 fax: 566 520 901 Restaurace Po - Čt 11:00 - 23:00 Pá 11:00 - 24:00 So 11:00 - 24:00 Ne 11:00 - 22:00

Restaurace Obecník Náměstí 3, Velké Meziříčí tel.: 566 524 333 Restaurace Po - Čt 10:30 - 22:00 Pá 10:30 - 24:00 So 12:00 - 24:00 Ne 12:00 - 22:00 Vinárna Ne - Po - zavřeno Út - Čt 18:00 - 02:00 Pá - So 18:00 - 03:00 Pizzerie Po - Pá 08:00 - 17:00

Hotel "Jelínkova vila" Třebíčská 342 /10 594 01 Velké Meziříčí rezervace: +420 566 502 200 Otevřeno: Po- Čt 11:00 - 22:00 Pá - So 11:00 - 23:00 Ne 11:00 - 21:00

Restaurace U Bílého koníčka Hornoměstská 5/348, Velké Meziříčí tel.: 566 522 687 Restaurace Po - Ne 10:00 - 22:00 Formanka Po - Ne 09:00 - 22:00

Jupiter Club Náměstí 19, Velké Meziříčí tel.: 566 522 730 Restaurace Po - Čt 10:00 - 22:00 Pá 10:00 - 23:00 So 11:00 - 23:00

U Wachtlů Novosady 73, Velké Meziříčí tel.: 566 522 684 Restaurace: Po - Čt 09:00 - 22:00 Pá 09:00 - 23:00 So 10:00 - 23:00 Ne 09:00 - 21:00

San Marco Náměstí 86, Velké Meziříčí Cukrárna Po - Pá 07:30 - 17:30 So 07:30 - 17:00 Ne 08:00 - 17:30

Bílá cukrárna Komenského 3, Velké Meziříčí Cukrárna Po - Pá 09:00 - 17:00 So - Ne 09:00 - 18:00

Kavárna Na Poříčí Poříčí 11 (Dům zdraví) tel.: 566 523 521 Kavárna Po 07:00 - 14:00 Út - Čt 07:00 - 14:00 17:00 - 21:00 Pá 07:00 - 14:00 17:00 - 24:00 So 17:00 - 24:00

Pizzerie Gulliver Náměstí 84 tel.: 566 524 410 Po - Čt 10:00 - 22:00 Pá 10:00 - 01:00 So 16:00 - 01:00 Ne 14:00 - 22:00 Rozvoz pizzy domů, tel.: 566 522 252

Památky

Zámek Velké Meziříčí

Původní hrad byl postaven kolem roku 1230. Je to jeden z nejstarších kamenných šlechtických hradů na Moravě. Románsko-gotický hrad byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek. Po požáru roku 1723 byl přestavěn barokně. Prvními známými majiteli byli pánové z Meziříčí. V průběhu staletí se vystřídalo 13 šlechtických rodů. Poslední z nich, Podstatzští - Lichtensteinové, odešli v roce 1948 do zahraničí a zámek byl zestátněn. V roce 1995 budovu restituovali. V zámku je umístěno Muzeum Velké Meziříčí. V sousedství zámku se nachází rozsáhlý zámecký park, který je volně přístupný. Přetíná ho dálniční most Vysočina. Poblíž dálničního mostu je instalován dřevěný krytý most, původně umístěný v Krásněvsi Otevřeno: Květen a Říjen So, Ne, svátky: 10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 Út- Pá: jen pro předem obějdnané skupiny min. 15 osob Červen, Červenec, Srpen Út - Ne: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 Září: Út - Pá: 9.00 - 12.00 a13.00 - 16.00

Jihlavské podzemí

Jihlavské podzemí je druhým největším systémem zachovaným pod historickou zástavbou na území naší republiky. Chodby vznikly vzájemným propojením sklepů, které byly od konce 14. století tesány ve skále, mnohdy ve třech patrech pod sebou a sloužily k uskladnění piva a řemeslných výrobků. V nejhlubším místě vede trasa 15 m pod povrchem, unikátem je fosforeskující chodba. Rezervace a info: +420 567 167 887 or +420 607 968 392

Zámek Náměšť nad Oslavou

Předchůdcem dnešního zámku byl středověký hrad, přestavěn renesančně, později barokně. Klenba zámecké knihovny má bohatou štukovou a freskovou výzdobu. Knihovna obsahuje 16 tisíc svazků, jedním z nejcennějších je Bible kralická. Od roku 1946 byl adaptován na letní sídlo prezidenta Beneše. Zámek je obklopen parkem, zámecká obora je známá chovem daňčí zvěře. Otevřeno: Duben a Říjen So a Ne: 9:00 - 16:00 Květen, Červen, Září: 9:00 - 17:00 Červenec, Srpen: 9:00 - 18:00 Rezervace a info: +420 568 620 319

Hrad Pernštejn

Pernštejn nad soutokem Svratky s Nedvědičkou je jedním z nejlépe dochovaných gotických hradů. Historické interiéry jsou vybaveny dobovým zařízením (Rytířský sál, knihovna, kaple, hladomorna). Prostory vnitřního hradu jsou zajímavě propojeny křivolakými chodbami a točitými schodišti. Open hours: Duben: So, Ne, svátky 9:00 - 15:00 Květen, Červen: denně mimo pondělí: 9:00 - 16:00 Červenec, Srpen: denně mimo pondělí: 9:00 - 17:00 Září: denně mimo pondělí: 9:00 - 16:00 Říjen: So, Ne, svátky 9:00 - 15:00 Rezervace a info: +420 566 566 101

Tasov

Demlova vila a zřícenina hradu Dub Literární památník Vysočiny se nachází v budově bývalé měšťanky, která zůstala po dostavbě nové školní budovy nevyužita. Památník byl otevřen v září 2002, zřizovatelem je Obecní úřad Tasov a odborným garantem Západomoravské muzeum v Třebíči (dnes Muzeum Vysočiny Třebíč). Většinu finančních nákladů hradila obec, výrazně pomohly dotace od Kraje Vysočina a z Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a také sponzorské dary. V současné době je zpřístupněna první část expozice, která je věnovaná tasovskému rodákovi, spisovateli a básníkovi páteru Jakubovi Demlovi. V knihovně naleznete Demlovy knihy a drobné propagační tisky. Ve větší místnosti je prostor věnovaný historii Tasova, doplněný mapkami a fotografiemi. Po stěnách jsou obrazy Jindřicha Zezuly z Dolních Heřmanic, Františka Bílka, Otto Strizska, Lidmily Dohnalové - Vodičkové a dalších. Ve vitrínách si prohlédnete knihy a dokumenty od Stanislava Vodičky, Pavly Kytlicové a jiných. Po skončení prohlídky můžete navštívit hrob Jakuba Demla na starém hřbitově u kostela sv. Petra a Pavla a prohlédnout si pamětní desku Jakuba Demla od ak. sochaře Miloše Vlčka, která je umístěna na pilíři u vstupní brány do vily Jakuba Demla v Bosně.

Zámek Budišov

Zámek stojí na místě původní vodní tvrze ze 13. století, přebudované v 70. letech 16. století. Dnešní podobu získal ve 20. letech 18. století za působení hrabat Paarů. V zámku je umístěn a zpřístupněn zoologický depozitář přestavující nejstarší kolekce ptáku, savců, ryb a obojživelníků ze sbírkového fondu MZM. Zde také můžeme spatřit trofeje z loveckých výprav do Afriky, Asie a Kanady a exponáty přibližující faunu delty Dunaje. Otevřeno: Květen - Září: Út-Pá 8:00- 13:00 So - Ne: 9:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 Rezervace a info: +420 568 875 212 or + 420 737 823 873

Tipy na cyklistické výlety

Všechny naše cyklotrasy jsou navrženy ak, abyste si mohli často sami vybrat možnost jak se dostat do dalšího bodu na trase a také abyste mohli tyto trasy libovolně mezi sebou kombinovat. Pro vetší přehlednost jsou místa na mapě kde vede víc tras zobrazeny pouze jednou barvou.

Trasa č.1a: MODRÁ

Ruda - Jabloňov - Tasov - Dub (zřícenina)- Vaneč - Tasov - Křeptov - Ruda (cca 20 km) Vhodné pro Trekingová a horská kola Tato trasa podobně jako některé další má několik míst kde se můžete rozhodnout jakou cestu do dalšího bodu zvolíte. Všechny trasy jsou na mapě vyznačeny stejnou barvou. Profil cesty je poměrně nenáročný a proto je vhodná i pro méně zdatné cyklisty.

Trasa č. 1b: MODRÁ

Ruda - Jabloňov - Tasov - Dub (zřícenina)- Vaneč - Naloučany - Čikov - Tasov - Křeptov - Ruda (cca 35 km) Trasa je obměnou (prodloužením) trasy 1a. Je nutno dodat, že toto prodloužení je o cca 4km delší projížďka malebným údolím řeky oslavy a stojí za to. Cesta z Naloučan do Čikova a Tasova pak jede po asfaltové silnici kde hlavně z Naloučan stoupáte lesem serpentinami po trase každoročně konané Horácké Rally.

Trasa č. 2a: ČERVENÁ

Ruda - Tasov - Kamenná - Budišov - Oslava - Dolní Heřmanice - Jabloňov - Ruda (cca 35 km) Vhodné pro horská a trekingová kola Tato trasa vás vede jižně od obce směrem k údolí Oslavy a dál až do Budišova, kde můžete navštívit zámek s obrovskou sbírkou vycpaných zvířat. Tak jak už je u nás zvykem, vyznačili jsme vám na mapě vždy několik možností jak se dostat k následujícímu bodu.

Trasa č. 2b: ČERVENÁ

Ruda - Tasov - Kamenná - Budišov - Oslava - Údolí Oslavy - Velké Meziříčí - Jabloňov - Ruda (cca 45 km) Vhodné pro horská a trekingová kola Jedná se o trasu 2a, ale prodlouženou o výlet údolím Oslavy směrem k Velkému Meziříčí. Tento úsek je opravdu velmi pěkný a stojí za projížďku.

rasa č. 3a: ZELENÁ

Vhodné pro horská a trekingová kola Ruda - Jabloňov - Březejc - Křižanov - Ořechov - Ronov - Ruda (cca 25 km)

Trasa č. 3b: ZELENÁ

Vhodné pro horská a trekingová kola Ruda - Jabloňov - Březejc - Křižanov - Ořechov - kopec Svatá - Heřmanov - Osová Bitýška - Ruda (cca 40 km)